Misyon, Vizyon ve Stratejik Plan

MİSYON:

Geleneksel Türk Okçuluğunu milli ve manevi değerleri ile ulusal ve uluslararası seviyede tanıtmak, Türk Milletleri arasında ortak bağ kurmak, Geleneksel Türk Okçuluğunu yaygınlaştırmak, yeni nesillere aktarmak ve gelecekteki okçuluk faaliyetlerini güvence altına almak, toplumumuzun daha sağlıklı ve aktif olarak sportif faaliyetlere katılmasını sağlamak ve uluslararası yarışmalara başarılı sporcular yetiştirmek.

VİZYON:

Binlerce yıldır kuşaktan kuşağa üstad-talebe ilişkisi ile aktarılan ve Türk Toplumunun ortak değeri olan Geleneksel Türk Okçuluğunun kısa vadede sportif ve kültürel olarak Yurtiçi ve Yurtdışında tanıtımını yapmak, saygınlık kazandırmak, sportif etkinlikleri yazılı olarak disipline edip bir takvime bağlamak ve faaliyet planlarının sürdürebilirliğini güvence altına almak.

STRATEJİK PLAN

Ülkemizde yapılacak olan ulusal ve uluslararası tüm Geleneksel Türk Okçuluk organizasyonlarını düzenlemek, yönetmek ve geliştirmek,

Tüm faaliyetlerimizde “Temiz Spor” “Fair-Play” ruhuna uygun olarak düzenlemek ve gerekli tedbirleri alarak denetlemek,

Yönetmelik ve Talimatlarımızı günün gereklerine uygun olarak güncellemek,

Türkiye genelinde tüm yaş gruplarında alt yapı çalışmaları yapmak ve bu branşa ulaşma imkanı vermek.

Yapacağımız tüm organizasyonlarda ilgili makamlarla işbirliği içinde olmak,

Tüm faaliyetlerde sporcu ve görevlilerin güvenliğini sağlamak ve sağlığını korumak üzere tüm tedbirleri almak,

Sporcu, Antrenör, Hakem ve görevlilerin kurs ve eğitim seminerleri ile gelişimlerini sağlamak,

Branşın yaygınlaşması ve tanıtımı için faaliyet alanımızı 81 ile yaymak, tesisleşmeyi artırmak, basın ve medya organlarından en iyi şekilde faydalanarak faal sporcu, kulüp ve antrenör sayımızın yukarı yönlü ivmelenmesini sağlamak.