Görevlerimiz

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonun görev ve yetkileri, ana statüsünde açıklanmıştır.

Federasyonumuzun görevleri şunlardır:

a) Spor dalının ülke düzeyinde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak,

b) Spor dalına  özgü konulan ve uygulanan uluslar arası kuralların ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi okçulukla ilgili konularda yurt dışında temsil etmek,

c) Yurt dışındaki ve yurt içindeki spor dalı ile ilgili gelişmeleri izlemek,

ç) Yurt içi ve yurt dışında uluslararası spor dalı ile ilgili faaliyetleri ve yurtiçi diğer faaliyetleri, programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek,

d) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonların belirlediği eğitim kriterlerine uygun olarak işbirliği içerisinde antrenör, hakem ve benzeri diğer spor elemanlarının yetiştirilmesi ve eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak ve bunların çalışmalarını sürekli izlemek,

e) Ülke içinde müsabakalar düzenlemek, ülke içinde düzenlenen tüm müsabakaların devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci görevlendirmek,

f) Yabancı ülkelerdeki spor dalı ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak,

g) Spor dalına ait malzemelerin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit ederek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak,

ğ) Kulüpler, spor il müdürlükleri ve il temsilcileri arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek,

h) Uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek,

ı) Talep eden kişi ve kuruluşlara, düzenleyecekleri özel yarışma, özel seminer ve kurslara ilişkin, gerekli koşulları yerine getirmesini takiben izinlerini vermek,

i) Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek ve spor dalına kaynak sağlamak amacı ile iktisadi işletme kurmak,

j) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takım sporcuları ile menajer, antrenör, yardımcı antrenör, masör, doktor ve istatistikçi gibi teknik elemanları seçmek, seçilen takımların müsabakalara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamak,

k) Spor dalı ile ilgili müsabakaların düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak, yayınlamak ve uygulamak,

l) Başarılı sporcuların takibini yapmak, bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri almak ve ödüllendirmek,

m) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak,

n) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmak, eğitici film, slayt ve broşür hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

o) İl temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlamak,

ö) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak,

p) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak,

r) Spor kulüplerinin spor dalı tescil işlemleri ile sporcu, antrenör ve hakemlerin tescil ve vize işlemlerini yapmak,

s) Kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği yapmak,

ş) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planı ile performans programını içeren taahhütnameyi Bakana sunmak,

t) Altyapı ve yetenek tespit projeleri hazırlayarak, bunların altyapısını oluşturup, uygulanmasını sağlamak.